Old blog

Mẹ luôn là một Thần tượng lớn nhất

Cool Slideshows
Cool Slideshows
Cool Slideshows
Cool Slideshows
— T���i sao M��� kh��ng l�� Ng�����i ph��� n��� l�� t�����ng, b���n th��n y��u?–

����� t���ng M���

Ng��y x��a m��nh ���� m�� �������c nh�� m���….

B���n b�� v�� m��nh. N��i v��� nh���ng ng�����i ph��� n��� t��i gi���i. M��nh n��i m��nh mu���n �������c nh�� m���y ch��� d���n VTV3 ��, t��i gi���i v�� n��ng �����ng. L���i c�� ng�����i n��i l�� Hilary Clinton. B���n th�� th��ch c�� v��c d��ng nh�� Mai Ph����ng Th��y. ���, �����c m�� c���a nh���ng c�� g��i ^^. ��i v���, �������ng m��t qu��, t��� nhi��n m��nh l���i ngh�� chuy���n ���y. M��nh ngh�� v��� m���, v��� �����c m�� c���a m��nh m���t th���i, �������c 1 g��c c���a m���. M��� m��nh gi���i, c��n m��nh th�� ch��a h���n �������c nh�� v���y.

V�� m��nh l���n l��n…

M��nh bi���t r���ng c��n r���t nhi���u ng�����i ph��� n��� gi���i. M��nh kh��ng th��m so s��nh h��� v���i m��� b���i v�� ch���ng vi���c g�� ph���i l��m ��i���u ���y. Nh��ng m�� m��nh ���� th��ch �������c gi���ng h���, t���t nhi��n l�� mu���n t��i gi���i gi���ng h��� r���i. C�� th��� m��nh ���� qu��n ng��y x��a m��nh m�� �������c gi���ng m���. C�� th��� v�� t��� khi c��n nh��� m��nh ���� kh��ng g���n g��i m��� nhi���u, kh��ng ch��i v���i m��� nhi���u, kh��ng t��m s��� v���i m��� nhi���u th���m ch�� l�� b��y gi��� nhi���u khi m��nh kh��ng hi���u �������c suy ngh�� c���a m���, �������c c��ch m��� �����i x��� v���i m��nh.

Nh��ng m��nh nh���n ra r���ng m��nh, M��� v���n l�� Ng�����i ph��� n��� l�� t�����ng c���a m��nh…

B���i v�� M��� l�� m��� c���a m��nh, m��� ���� mang n���ng ����� ��au ra hai �����a con, v�� m��� c��ng y��u qu�� c��i quy���n thi��ng li��ng nh���t c���a ng�����i ph��� n���. V�� m��� ���� nu��i d���y m��nh �����n h��m nay. V�� m��� ���� nh�����ng ��o m��a cho con nh���ng ng��y m��a. V�� m��� ���� lu��n d���y con nh���ng ��i���u nh��� nh���t. V�� m��� ���� lu��n nghi��m kh���c v���i m��nh. V�� m��� ���� lu��n gi��p m��nh t���o ra t��� do nh���t, kh��ng ��p bu���c m��nh. Nh���ng ��i���u ���� l��m cho m��nh nh���n ra r���ng M��� ���� l�� ng�����i ph��� n��� tuy���t v���i nh���t. V���i c��ng vi���c, m��� ���� lu��n c���ng hi���n, th���m ch�� l�� h��i th��i qu��. V�� m��� gi���i, m��nh c��ng nh���n ��i���u ����. Th���m ch�� l�� h��n m��nh. V�� m��� ���� n��i l�� lu��n t��� h��o c�� hai �����a con gi���i h��n m��nh. V�� v�� m��� kh��ng bao gi��� h��an h���o. ����� con h���nh ph��c r���ng con kh��ng ph���i l�� con c���a m���t h��nh m���u n��o ����.

M��� lu��n l�� m���t Th���n t�����ng l���n nh���t!

PS: T��� nhi��n khi ngh�� �����n vi���t entry n��y m��nh ngh�� l�� s��� d��nh l���i ����� t���ng cho m���t ng�����i kh��c, ���� l�� Bebe ����ng y��u. B���i v�� m��nh r���t kh��m ph���c t��nh y��u d��nh cho gia ����nh c���a ch��� Th���y m��� Bebe, nh���ng l���n v��o blog Bebe �����c nh���ng entry ch��� vi���t cho Bebe l��m m��nh c���m th���y ���m ��p h��n r���t nhi���u. ���m ��p l�� khi b���n c���m th���y �������c y��u th����ng. Bebe c�� m���t ng�����i M��� tuy���t v���i v�� Bebe ��i d���u th��� n��o M��� lu��n l�� Th���n t�����ng l���n nh���t c���a cu���c �����i!

Blog Bebe ����y —-> Click here

Th��� nghi���m sildeshow m���i xem

One thought on “Mẹ luôn là một Thần tượng lớn nhất

  1. Cảm ơn e về lời đề tặng, v xin php copy bi ny về dnh ring cho Bebe nh! Một ngy khng xa Bebe lớn ln, sẽ được biết nhờ c blog, m mẹ T đ kết bạn gip Bebe, Bebe đ c rất nhiều bạn, c những người bạn ở rất xa, nhưng chỉ cần bật my vi tnh ln, ol, l khoảng cch chỉ cn tnh bằng mbs (d mạng lỗi, cũng chẳng hề g)

    P/S: Với chị mẹ l tất cả! Nhưng, ni nhỏ nh, thần tượng của chị lại l Bố cơ, v lớn ln lấy chồng cũng tm người giống bố mới lấy (he he). Chẳng biết c phải v luận điểm ny khng m, rốt cục chị lun … suy diễn l AN rất giống bố chị (giống ở đy k hẳn chỉ l hnh thức m l nhiều điểm lắm). M đng l giống thật cơ! hi hihi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s